Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Η Εταιρεία με επωνυμία «Δ.ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΚΑ ΣΙΑ Ο.Ε.» με δ.τ. « InCom”  (αναφερόμενη στο  εξής ως «Εταιρεία» ) εδρεύει στην  Θεσσαλονίκης, οδός Τσιμισκή αριθ. 19 και εκπροσωπείται νόμιμα και διατηρεί υποκαταστήματα στην Αθήνα, Λάρισα, Ελασσόνα, Καρδίτσας, με σκοπούς: την αντιπροσώπευση, εισαγωγή, εμπορία και κατασκευή και επεξεργασία ιατρικών συσκευών  και οργάνων για διευκόλυνση ακοής, συσκευές εκπαίδευσης κωφών και ηχοπροστασίας καθώς επίσης και έτερο αναλώσιμο ιατρικό υλικό και παροχή τεχνικής υποστήριξης των ιατρικών συσκευών και οργάνων που εμπορεύεται. H  Εταιρεία είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος όλων των προϊόντων της εταιρείας Widex για την Ελλάδα από το 1994.H Widex Δανίας είναι μία από τις λίγες τόσο εξειδικευμένες εταιρείες παραγωγής προϊόντων ενίσχυσης ακοής και μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου παγκοσμίως.
Η Εταιρεία  διαχειρίζεται την παρούσα ιστοσελίδα αναφερόμενη στην παρούσα ως Ιστοσελίδα https://chrysikoshearing.gr 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε το έτος 2016 τον υπ’αριθ.2016/679 Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,  για τη προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ

Ο GDPR  είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα  στην Ελλάδα όπως και σε κάθε κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τίθεται σε εφαρμογή από τις 25 Μαΐου 2018. Όλοι πρέπει να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για να εναρμονιστούν  με τον Κανονισμό. Ήδη από τον Αύγουστο του 2019 ψηφίστηκε και ο Ν.Ν.4624/2019 περί μέτρων εφαρμογής του ΓΚΠΔ  καθώς και άλλων συναφών διατάξεων.
H Εταιρεία η οποία διαχειρίζεται την παρούσα ιστοσελίδα https://chrysikoshearing.gr με σεβασμό στο θεμελιώδες δικαίωμα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων θέτει με σαφήνεια και διαφάνεια τους όρους και τις προϋποθέσεις για την ασφαλή και νόμιμη επεξεργασία αυτών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλειά σας.

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για την Εταιρεία μας. Διαβάστε προσεκτικά προκειμένου να ενημερωθείτε και να κατανοήσετε όλες τις πληροφορίες που σας  παρέχονται για τις επεξεργασίες των προσωπικών δεδομένων στην ιστοσελίδα μας  (https://chrysikoshearing.gr), για τους σκοπούς και την νόμιμη βάση κάθε επεξεργασίας, τους αποδέκτες των δεδομένων, τα δικαιώματά σας και τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που λαμβάνουμε για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η «Εταιρεία» αποτελεί τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών της ιστοσελίδας και πελατών (λιανικής  και χονδρικής πώλησης) καθώς και των προμηθευτών, των εργαζόμενων και συνεργατών του για την επίτευξη και την άσκηση των  δραστηριοτήτων της.

ΠΟΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΠΕΞΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ
Τη διεύθυνση IP σας, πληροφορίες για τη συσκευή σας, πληροφορίες χρήσης και στατιστικά στοιχεία σχετικά με την αλληλεπίδρασή σας με την ιστοσελίδα μας, καθώς και πληροφορίες σχετικά με άλλες σελίδες που επισκέπτεστε (π.χ. διευθύνσεις URL των ιστοσελίδων που επισκεφτήκατε, τις αναφερόμενες σελίδες και τις σελίδες εξόδου, τις προβολές σελίδων, το χρόνο παραμονής σε μια σελίδα, τον αριθμό των clicks και τον τύπο της πλατφόρμας) 

Για την  πλοήγησή σας στην Ιστοσελίδα  https://chrysikoshearing.gr/el καθώς και την επικοινωνία με την Εταιρεία μας σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης από εσάς  και την επεξεργασία των παρακάτω δεδομένων:
•    Δεδομένα που μας δίνετε  ως επισκέπτες στην Ιστοσελίδα για επικοινωνία  με την Εταιρεία για να κλείσετε ραντεβού για κατ΄οίκον εξυπηρέτηση, μετά την ρητή συγκατάθεσή σας : Ονοματεπώνυμο, αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διεύθυνση κατοικίας.
•    Ενδέχεται να  δώσετε επιπλέον δεδομένα σχετικά με το θέμα της επικοινωνίας όπως για παράδειγμα επειδή ζητάτε  πληροφορίες για τα προϊόντα μας, για τη πολιτική μας καθώς και για τον καθορισμό συγκεκριμένου ραντεβού είτε σε τόπου που εσείς επιλέγετε είτε σε ένα από το καταστήματά μας. 
•    Δεδομένα που μας δίνετε ως επισκέπτες της Ιστοσελίδας για επικοινωνία με την Εταιρεία μετά τη ρητή συγκατάθεσή σας : Ονοματεπώνυμο, αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  Ενδέχεται να μας δώσετε και περισσότερες πληροφορίες εφόσον εσείς το επιθυμείτε.
•    Δεδομένα   που μας δίνετε ως επαγγελματίας του κλάδου και επιθυμείτε μία συνεργασία με την Εταιρεία ή την WIDEX ή αν χρειάζεστε επιπρόσθετες πληροφορίες για τα προϊόντα μας μετά από ρητή συγκατάθεσή σας: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση επιχείρησης, πόλη, περιφέρεια, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, ,δραστηριότητα επιχείρησης.  Ενδέχεται να μας δώστε περισσότερες πληροφορίες εφόσον εσείς το επιθυμείτε. 
Η  Εταιρεία δεν ευθύνεται για την ακρίβεια και ορθότητα των προσωπικών δεδομένων που μας αποστέλλετε.

ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ
•    Για να σας παρέχουμε πρόσβαση στις υπηρεσίες της  Ιστοσελίδας
•    Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας προκειμένου να οριστεί ραντεβού για κατ’οίκον εξυπηρέτηση 
•    Για να επικοινωνούμε μαζί σας όποτε το επιθυμείτε είτε ως πελάτες είτε ως επιχειρηματίες που ενδιαφέρεστε για συνεργασία με την Εταιρεία
•    Για να βελτιώνουμε διαρκώς την ιστοσελίδα μας και να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία πλοήγησης,     
•    Για να διατηρούμε την ιστοσελίδα μας ασφαλή.

ΝΟΜΙΜΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
•    Η  συγκατάθεση σας για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων
•    Η θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων ενώπιον των  δικαστηρίων και κάθε άλλης αρχής. 
•     Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία  όπως η διαρκής βελτίωση για ασφαλή και επαρκή πλοήγηση στην Ιστοσελίδας μας καθώς και την προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών μας κ.α.
•    Η κάλυψη ζητημάτων ζωτικού ενδιαφέροντος (έντονα φυσικά φαινόμενα, φυσικές καταστροφές, επιδημίες κ.λπ.). 

ΠΟΥ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ
•    Στη εταιρεία Microsoft, για να μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω email (outlook).
•    Σε συνεργαζόμενη επιχείρηση ώστε να βελτιώνουμε διαρκώς το σχεδιασμό και την ασφάλεια της ιστοσελίδας μας,
•    Στους παρόχους υπηρεσιών ανάλυσης, διαφήμισης και μηχανές αναζήτησης για να βελτιώνουμε διαρκώς την εμπειρία σας στην ιστοσελίδα μας,
•    Σε παρόχους φιλοξενίας της Ιστοσελίδας 
•    Σε άλλα φυσικά πρόσωπα, εταιρείες ή οργανισμούς, δημόσιους φορείς, όταν υποχρεούμαστε από το νόμο.

ΠΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Τα δεδομένα σας αποθηκεύονται σε διακομιστές (servers) της Εταιρείας Hetzner στη Γερμανία. Σας διαβεβαιώνουμε ότι λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφαλή αποθήκευση των δεδομένων σας.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης διαφέρει ανάλογα με τη χρήση:

  • Για τα δεδομένα που συλλέγουμε γενικά, όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, συμβουλευτείτε την  Ενημέρωση σχετικά με τα Cookies ( link)
  • Για τα δεδομένα που συλλέγουμε γενικά για να επικοινωνήσουμε μαζί σας είτε για να κλείσουμε ραντεβού εξυπηρέτησης κατ’οίκον, είτε για να επικοινωνήσετε μαζί μας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας είτε για να συνεργαστείτε με την Εταιρία μας, διατηρούνται έως ότου ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας.
  • Για τα δεδομένα που συλλέγουμε για σκοπούς διαφύλαξης των εννόμων συμφερόντων μας διατηρούνται έως την ανάκληση της συγκατάθεσης με εξαίρεση την διατήρησή τους έως την εκπλήρωση των εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας όπως  εξωδικαστικές ή δικαστικές ενέργειες για την προστασία συμφέροντα και τους σκοπούς της, προστασία της περιουσίας της Επιχείρησης καθώς και της ασφάλειας των πελατών, εργαζόμενων, τρίτων συνεργατών που εισέρχονται στο χώρο που στεγάζεται η Εταιρεία κ.α. Η Εταιρεία σας ενημερώνει συγκεκριμένα για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων της για την εξυπηρέτηση των οποίων κρίνεται απαραίτητη η διατήρηση των προσωπικών σας δεδομένων.
  • Όλα τα παραπάνω με την επιφύλαξη έννομης υποχρέωσης που απορρέει από την Ελληνική Νομοθεσία και την Νομοθεσία Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΤΕΧΝΙΚA ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων εφαρμόζουμε εύλογες διαδικασίες για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και την παραβίασης προσωπικών δεδομένων. Χρησιμοποιούμε κατάλληλες διαδικασίες ασφάλειας, τεχνικούς και φυσικούς περιορισμούς για την πρόσβαση  και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων στον διακομιστή μας. Η ασφάλεια της Ιστοσελίδας επιτυγχάνεται με τις ακόλουθες μεθόδους:

  • Ελεγχόμενη Πρόσβαση (firewall): Η πρόσβαση στα συστήματα της  Ιστοσεσελίδας (servers) ελέγχεται από firewal και Antivirus, το οποίο επιτρέπει τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών από τους πελάτες/ χρήστες απαγορεύοντας, παράλληλα, την πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων με απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες της εταιρείας.
  • Κρυπτογράφηση: Το σύστημα της αποκρυπτογραφεί πρώτα τις πληροφορίες που λαμβάνει χρησιμοποιώντας το ίδιο κλειδί (που προκαθορίζεται με την έναρξη της σύνδεσής σας με την υπηρεσία) και στη συνέχεια τις επεξεργάζεται. Τα συστήματα της chrysikoshearing.gr σας αποστέλλουν πληροφορίες ακολουθώντας την ίδια διαδικασία κρυπτογράφησης.
  • Απόρρητο Συναλλαγών: Η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη. Όλες οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τον χρηστή στη chrysikoshearing.gr είναι εμπιστευτικές και η Εταιρεία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο στο μέτρο που αυτό κρίνεται αναγκαίο στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών.
  • Μερικά από τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι τα ακόλουθα:

- Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών σας και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των αιτήσεών σας.
- Όλοι οι εργαζόμενοι και συνεργάτες της Εταιρείας για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι ενημερωμένοι για την παρούσα πολιτική απορρήτου και την φιλοσοφία μας για ασφαλή και νόμιμη επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και δεσμεύεται από αυτήν.
- Η chrysikoshearing.gr δεν αποκαλύπτει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από εσάς ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.
Για τη δική σας ασφάλεια, θα πρέπει και εσείς να χειρίζεστε όλες τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω της υπηρεσίας ως εμπιστευτικές και απόρρητες και να μην προβαίνετε σε οποιαδήποτε αποκάλυψή τους σε τρίτα πρόσωπα.

  • Πολιτική Ασφάλειας: H chrysikoshearing.gr αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Σας Δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια σας. 

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ
Μπορείτε να ασκήσετε τα παρακάτω δικαιώματα με την επιφύλαξη ότι δεν παραβιάζουν τις συμβατικές υποχρεώσεις του ηλεκτρονικού μας καταστήματος αλλά και τη συμμόρφωσή μας με τη Νομοθεσία (Εθνική και Ευρωπαϊκή).
•    Να αιτηθείτε την παροχή αντιγράφου των δεδομένων που έχουμε,
•    Να αιτηθείτε να διορθώσουμε συγκεκριμένο προσωπικό σας στοιχείο αν είναι λάθος ή άλλαξε,
•    Να αιτηθείτε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα,
•    Να αιτηθείτε να σταματήσουμε να τα επεξεργαζόμαστε ή να περιορίσετε την επεξεργασία τους,
•    Να αιτηθείτε να προβούμε στη μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων σε μία άλλη εταιρεία ή φορέα με ένα λογικό μέσο,
•    Να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, αν μας την έχετε δώσει (π.χ. για την επικοινωνία μας μαζί σας).

ΠΩΣ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΤΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ
Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  info@chrysikoshearing.gr
Είτε με έγγραφη επιστολή σας στην ταχυδρομική διεύθυνση της έδρας της.  «Δ.ΧΡΥΣΙΚΟΣ ΚΑ ΣΙΑ Ο.Ε.» με δ.τ. « InCom” που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, οδός Τσιμισκή αριθ. 19, Τ.Κ. 54624. 

Θα σας απαντήσουμε σε 30 ημέρες από την παραλαβή του αιτήματός σας. 
Εάν θεωρείτε ότι έχει παραβιαστεί η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων με οποιονδήποτε τρόπο, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).
Η καταγγελία υποβάλλεται στην Αρχή ηλεκτρονικά μέσω της δικτυακής της πύλης της ΑΠΔΠΧ (https://www.dpa.gr/el)  με τη συμπλήρωση της αντίστοιχης ηλεκτρονικής φόρμας ανάλογα με τον τύπο της καταγγελίας.
Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε τεκμηριωμένο λόγο, δεν μπορείτε να συνδεθείτε στη διαδικτυακή πύλη της Αρχής, μπορείτε να υποβάλετε το αντίστοιχο έντυπο της καταγγελίας που θα βρείτε στην διαδικτυακή πύλη  της ΑΠΔΠΧ (https://www.dpa.gr/el)  με τους αναφερόμενους  σε αυτήν τρόπους. Επισημαίνεται, όμως, ότι οι τρόποι αυτοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατ’ εξαίρεση, ως επικουρική λύση υποβολής καταγγελίας στην Αρχή.

Φόρμα Ανάκλησης Συγκατάθεσης Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων Χρηστών Ιστοσελίδας

Φόρμα Ενημέρωσης και Συγκατάθεσης ως προς τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων χρηστών ιστοσελίδας
 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
Η Εταιρεία δικαιούται να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ανά πάσα στιγμή. Η επικαιροποιημένη έκδοση θα βρίσκεται πάντοτε αναρτημένη στον ιστότοπo μας (https://chrysikoshearing.gr). Σας παροτρύνουμε να ελέγχετε ενίοτε την Πολιτική Απορρήτου Ιστοσελίδας προκειμένου να βεβαιώνεστε ότι συμφωνείτε με τις τροποποιήσεις.  
Το παρόν κείμενο υπόκειται σε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας της επιχείρησης και απαγορεύεται σε τρίτους η αναπαραγωγή του, η προβολή του μέσω του διαδικτύου ή η καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση ολόκληρου ή μέρος αυτού.