Επίκαιρα Θέματα

150.000.000 άνθρωποι στην Κίνα υποφέρουν από βαρηκοία 25.01.2013
Όλα τα θέματα

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, περισσότεροι από 150.000.000 άνθρωποι στην Κίνα έχουν κάποιου βαθμού βαρηκοΐα. Οι ηλικίες που εντοπίζονται τα μεγαλύτερα στατιστικά ποσοστά είναι 3-12 ετών στα παιδιά και 48 ετών και άνω στους ενήλικες, ενώ από άποψη φύλου, οι γυναίκες ανέρχονται σε ποσοστό 7% έναντι 12% των ανδρών.αρχή