Νέα της Χρυσικός

Συμμετοχή στο 7ο Εκπαιδευτικό σεμινάριο του συλλόγου Ακοοπροθετιστών Ελλάδος 26.01.2013
Όλα τα νέα

Η Χρυσικός συμμετείχε στο 7ο Εκπαιδευτικό σεμινάριο του συλλόγου Ακοοπροθετιστών Ελλάδος σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ιατρική Εταιρία Ακουολογίας-ωτολογίας-νευροωτολογίας.αρχή