Χρυσικός Ακουστικά Βαρηκοΐας - Ακοή

Μας αφορά όλους

Χρυσικός Ακουστικά Βαρηκοΐας - Ηριάνα Χρυσικού
Ηριάνα Χρυσικού
MA Μarketing, Διαφήμιση & Δημόσιες Σχέσεις

Τι είναι η ακοή

  • Νοηματικά η ακοή είναι η αντίληψη του ήχου
  • Ιατρικά είναι το αποτέλεσμα της ορθής λειτουργίας των οργάνων που λαμβάνουν τον ήχο
  • Επικοινωνιακά είναι το μέσο απόλαυσης των ήχων της ζωής
  • Κοινωνικά είναι η ίδια η επαφή με τους άλλους ανθρώπους


Βαρηκοΐα

Η βαρηκοΐα, η μείωση δηλαδή της ακουστικής ικανότητας, ανατρέπει την αυτονόητη καθημερινότητα του ατόμου που τη βιώνει αλλά και του άμεσου περιβάλλοντός του. Δυσχεραίνει την επικοινωνία, δημιουργεί μικρή ή μεγαλύτερη κοινωνική απομόνωση, δυσκολίες στις εργασιακές και ανθρώπινες σχέσεις με αποτέλεσμα σοβαρές επιπτώσεις στη ψυχολογία, τη διάθεση και την υγεία. Είναι η τρίτη σε συχνότητα χρόνια πάθηση και τα παγκόσμια στατιστικά στοιχεία δείχνουν έναν στους δέκα να υποφέρει από κάποια μορφή μείωση της ακοής. Τα νούμερα αποδεικνύουν το πόσο μας αφορά όλους:

Η βαρηκοΐα είναι η τρίτη σε συχνότητα χρόνια πάθηση

Η σύγχρονη τεχνολογία έχει τη λύση

Με την εφαρμογή του κατάλληλου ακουστικού, το βαρήκοο άτομο αποκαθιστά πλήρως την ακουστική του ικανότητα και απαλλάσσεται από τη δυσχέρεια που του προκαλεί η βαρηκοΐα. Απολαμβάνει και πάλι τη Ζωή, τους ήχους, τη μουσική, τις ομιλίες δικών του ανθρώπων. Συμμετέχει σε κοινωνικές δραστηριότητες, συνεχίζει το επάγγελμά του, αθλείται, δημιουργεί.

Ο ρόλος του ακοοπροθετιστή, του επιστήμονα που θα αναλάβει την εφαρμογή του ακουστικού, είναι πολύ ουσιαστικός και καθοριστικός. Σε συνεργασία με τον ωτορινολαρυγγολόγο, καλείται να αξιολογήσει τον τύπο, την μορφή και τον βαθμό της βαρηκοΐας, να επιλέξει το κατάλληλο ακουστικό, να το εφαρμόσει με τρόπο που να το αισθάνεται το βαρήκοο άτομο ως φυσικό μέρος του σώματός του και να παρακολουθεί την εξέλιξή του.

Ο συμβουλευτικός ρόλος, η ψυχολογική υποστήριξη και η επιστημονική κατάρτιση του ακοοπροθετιστή είναι καθοριστικοί παράγοντες στο αποτέλεσμα. Η ποιότητα του ακουστικού είναι, βέβαια, επίσης σημαντική. Η «Χρυσικός» εισάγει τα ακουστικά βαρηκοΐας Widex και Microson που εγγυώνται ασφάλεια, αισθητική, υψηλή ακρίβεια και τεχνολογία αιχμής.


Widex ChrysikosWidex models
Microson Models
αρχή