Χρυσικός Ακουστικά Βαρηκοΐας - H ομάδα μας

Ποιότητα ζωής από τη «Χρυσικός»

Χρυσικός Ακουστικά Βαρηκοΐας - Δημήτρης Χρυσικός
Δημήτρης Χρυσικός
Ηλεκτρονικός Μηχανικός Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
MSc Ηλεκτρονικός Μηχανικός Ιατρικής Τεχνολογίας

Ο Δημήτρης Χρυσικός ήταν από τους πρώτους ακοοπροθετιστές στην Ελλάδα με εξειδικευμένες σπουδές Biomedical Electronical Engineering. Ασχολείται με τον κλάδο από το 1982, είναι Πρόεδρος του Συλλόγου Ακοοπροθετιστών Ελλάδος (ΣΑΕ) και ενεργό μέλος των American Academy of Audiology του International Hearing Society και του British Society of Audiology. ΄Αρθρα του έχουν δημοσιευθεί επανειλημμένα στον Κλαδικό Τύπο, ελληνικό και διεθνή, έχει συγγράψει μονογραφίες και παρευρίσκεται συχνά ως προσκεκλημένος ομιλητής σε συνέδρια, σεμινάρια και ημερίδες για τη βαρηκοΐα.

Αυτό που διαφοροποιεί την «Χρυσικός» από τις υπόλοιπες εταιρείες του χώρου είναι ο συνδυασμός επαγγελματισμού και τεχνογνωσίας με την ηθική, την εμπιστοσύνη και τον σεβασμό.

Η δεύτερη γενιά της «Χρυσικός», Μαρία και Ηριάνα Χρυσικού, πλαισιώνουν την πρώτη με σπουδές Ψυχολογίας και Επικοινωνίας. και είναι ενεργά μέλη του ΣΑΕ. Η Μαρία Χρυσικού, εξειδικευμένη στην ψυχολογία της παιδικής βαρηκοΐας, είναι εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Ακοοπροθετιστών Ελλάδας από το 2010.


Εξοπλισμός και προσωπικό

Η «Χρυσικός» επενδύει διαρκώς σε σύγχρονο εξοπλισμό που εγγυάται την ορθή εκτίμηση των αναγκών του βαρήκοου ατόμου συνειδητοποιώντας πόσο ουσιαστική είναι για την μετέπειτα εφαρμογή.

Όλοι οι άνθρωποι που πλαισιώνουν την «Χρυσικός» είναι ευαισθητοποιημένοι και συνειδητοί επαγγελματίες που εκπαιδεύονται διαρκώς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και ενημερώνονται για την εξέλιξη της τεχνολογίας και τα νέα μοντέλα. Αντιλαμβάνονται τις ιδιαίτερες ανάγκες του οικογενειακού και επαγγελματικού περιβάλλοντος του βαρήκοου ατόμου και είναι πρόθυμοι να εξηγήσουν κάθε βήμα της διαδικασίας και να συμβουλεύσουν για τον καλύτερο τρόπο υποστήριξης.

Εξοπλισμός και προσωπικό της εταιρείας Χρυσικός
Η «Χρυσικός» διαθέτει και παρέχει:

  • Ακουστικά βαρηκοΐας
  • Ακοολογικές μετρήσεις
  • Μόνιμη συνεργασία με ωτορινολαρυγγολόγους
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες επιλογής κατάλληλου ακουστικού
  • Ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλές
  • Εφαρμογή ακουστικών
  • Εγγύηση, συντήρηση και τεχνική υποστήριξη
  • Εξυπηρέτηση κατ' οίκον
  • Εξυπηρέτηση ασφαλισμένων όλων των ασφαλιστικών ταμείωναρχή